Space Books Series for Children - 2022
ಬಾಲಬಾಲೆಯರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆ - 2022

akam1
ಇಸ್ರೊ – ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ISRO - In the path of achievement
-B R Nagendra 
akam2
ರಾಕೆಟ್‍: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ
Rocket: Ticket to Space
-S Ananda
akam3
ಡಾ. ವಿಕ್ರಂ ಸಾರಾಭಾಯಿ
Dr. Vikram Sarabhai - Priyanka V
akam3 ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ - ಗುರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಶೋಧಕ, ಚಿಂತಕ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
Prof. Satish Dhawan - Teacher, Researcher, Thinker, Guide - B S Prasad
akam1
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತ್ಯಾಜ್ಯ
Space Debris - Shivaprakash B 
akam2
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ
International Space Station - Uma B R
akam3
ಧೂಮಕೇತುಗಳು: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಗಳು
Comets - Unexpected Guests of Space - Sowbhagya